Tom Karlsen Logoped MNLL, Ph.D
Kartlegging og behandling av yrkesrelaterte stemmevansker og følgevansker ved sykdom.
VELKOMMEN TIL STEMMELOGOPEDI AS
En av Norges fremste spesialklinikker for kartlegging og behandling av yrkesrelaterte stemmevansker, klumpfølelse, svelgevansker, endret stemmekvalitet og stemmerelaterte følgevansker ved sykdom.
Verdensledende spesialklinikk i logopedisk behandling av ILO/ EILO/VCD.
Fagområder
STEMMEVANSKER

HVA KAN STEMMELOGOPEDEN HJELPE MED?

Stemmelogopedisk trening kan redusere og eliminere stemmevansker, som eneste behandling eller i samarbeid med medisinsk behandling.

FUNKSJONELLE STEMMEVANSKER

De aller fleste problemer med stemmen er funksjonelle, det vil si at de kommer som følge av måten vi bruker pust og stemme på. Dårlig inneklima, stress, støyende arbeidsmiljø og stemmekrevende yrker som lærer, sanger, skuespiller og fotballtrener kan gi problemer med stemmen. For mange vil problemene forsvinne med hvile, mens andre vil trenge hjelp for å få stemmen på plass igjen. En funksjonell stemmevanske er i seg selv ikke farlig, men kan over tid føre til organiske endringer i strupen, som for eksempel stemmeknuter.

ORGANISKE STEMMEVANSKER

Organiske stemmevansker kan være medfødte avvik i strupen, eller synlige endringer som følge av sykdom eller kirurgi, eksempelvis svulster eller skade på nerverforsyningen til muskulatur i strupen. Stemmevansker er også vanlig hos personer med nevrologiske sykdommer som Parkinson og multippel sklerose. Mange opplever også å få problemer med stemmen etter hjerneslag.

STEMMELOGOPEDISK RÅDGIVNING OG BEHANDLING

Stemmelogopedisk rådgivning og behandling innebærer kartlegging av årsakssammenhenger, relevant informasjon om anatomi og fysiologi knyttet til stemme og stemmevansker, hjelp til bedre stemmehygiene og stemmebruk, samt opplæring i stemmelogopediske øvelser tilpasset deg og ditt behov. All stemmelogopedisk behandling krever egentrening.

FØR BEHANDLINGEN STARTER

Det kan være vanskelig å bestemme årsaken til stemmevansker basert på det vi hører. Ufarlige funksjonelle vansker kan ha det samme hørbare resultat som en begynnende alvorlig sykdom. Derfor er det viktig at en øre-nese-halslege har undersøkt strupen før logopedisk stemmebehandling kan starte. Resultatet av en slik undersøkelse er avgjørende for valg av behandling.

Fagområder
LSVT Loud (Lee Silverman voice treatment)

Hva er LSVT loud?

LSVT loud Lee Silverman voice treatment er en stemmetreningsmetode for personer med Parkinson og andre nevrologiske sykdommer som påvirker pust og stemme. Metoden ble utviklet i USA på slutten av 1980-tallet, og forskning gjennom 20 år har vist svært god effekt av programmet. LSVT loud er individuell og intensiv stemmetrening bestående av enkle stemmeøvelser. Treningen fokuserer kun på et mål: «Snakk HØYT». Dette betyr ikke at behandlingen lærer personer å rope, men LSVT loud bruker treningen til å få en forbedret stemmekvalitet, med et normalt stemmevolum. Stemmetreningen stimulerer musklene i taleapparatet gjennom et systematisk hieriarki av øvelser, og fungerer som fysioterapi for taleapparatet. I tillegg fokuserer treningen på bevisstgjøring av egen stemmebruk.

Hvem er LSVT loud rettet mot?

LSVT loud er spesielt utviklet for personer med Parkinson. 89 % av personer med Parkinson har, eller vil få vansker med talen i form av:

 • Lav/luftfylt stemme
 • Monoton stemme
 • Lite mimikk
 • Utydelig artikulasjon
 • Vansker med å justere stemmevolum

Forskning har vist god effekt av metoden på alle stadier av parkinson sykdom, men behandlingen har vist seg mest effektiv for personer på tidlige eller midtre stadier av sykdommen.

LSVT loud har også blitt prøvd ut, med positive resultater, på personer som har hatt slag, multippel sklerose (MS), Down syndrom og Cerebral Parese.

Fordi stemmestreningen med LSVT loud er basert på enkle øvelser, passer metoden for alle i målgruppen, men det kreves motivasjon og tid for å gjennomføre programmet.

Hva innebærer behandling med LSVT loud?

Programmet blir administrert gjennom 16 timer fordelt over fire uker (fire timer á 60 min per uke). Det er viktig at programmet følges da intensiteten er nødvendig for å oppnå optimale resultater. I tillegg kommer innlednings- og avslutningssamtaler, samt kontrolltimer ved behov.

Hva kan behandling med LSVT loud føre til?

 • Økt stemmestyrke
 • Bedre og tydeligere uttale
 • Bedre mimikk
 • Bedre setningsmelodi
 • Mer bevissthet rundt egen stemme
 • Bedre taletempo
Fagområder
KILDELISTE

Fox, C.M., Ramig, L.O., Ciucci, M.R., Sapir, S., McFarland, D.H. & Farley, B.G. (2006).

The Science and Practice of LSVT/LOUD: Neural Plasticity-Principled Approach to Treating Individuals woth Parkinson Disease and Other Neurological Disorders.

Seminars in Speech and Language, 27 (2) 283-289.

Herd, C.P., Tomlinson, C.L., Deane, K.H.O., Brady, M.C., Smith, C.H., Sackley, C.M. & Clark, C.E. (2012).

Speech and Language therapy versus placebo or no intervention for speech problems in Parkinson’s disease. Hentet fra www.thecochranelibrary.com

Mahler, L.A., Ramig, L.O., Fox, C. (2015).

Evidence-based treatment of voice and speech disorders in Parkinson disease. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery, 23 (3) 209-215.

Trail, M., Fox, C., Ramig, L.O., Sapir, S., Howard, J. & Lai, E.C. (2005). Speech treatment for Parkinson’s disease. NeuroRehabilitation, 20 205-221.

Fagområder
STEMMELOGOPEDI AS TILBYR OGSÅ:

Stemmelogopedi AS tilbyr også hjelp til:

 • interpretasjon og formidling av tekst for talere og foredragsholdere

 • stemmebrukstimer for sangere og skuespillere

Utdanning og erfaring
Om Tom Karlsen, Logoped MNLL, Ph.D.

Om Tom Karlsen, Logoped MNLL, Ph.D.

 • Utdannet allmennlærer, med fordypning i logopedi, fra Høgskulen på Vestlandet, tidligere HiB.
 • Mastergrad i logopedi ved Universitetet i Bergen (UiB).
 • Ph.D.-grad ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen (UiB).
 • Skolelogoped ved Rothaugen ungdomsskole, Bergen.
 • 10 år i 20 % stilling ved Haukeland Universitetssykehus, Øre-, Nese-, Halsavdelingen. Poliklinisk arbeid, forskningsprosjekter, veiledning av masterstudenter i logopedi.
 • Seniorrådgiver/logoped ved stemmeteamet, avdeling språk/tale, Statped vest, Bergen, i 13 år.
 • 20 % prosjektstilling ved Haukeland Universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken. Poliklinisk- og prosjekt arbeid ved Barne- og ungdomsklinikken, fagområde EILO/ILO/VCD. Nåværende stilling.
 • Medlem av Bergen ILO-group.
 • Foreleser innen stemmefeltet for masterstudentene i logopedi ved Universitetet i Bergen, gjennomfører intensiv behandlingsmetodikk-kurs for disse, samt veileder masterstudenter som skriver masteroppgave innen stemmefeltet.
 • Sensor i mastereksamen innen stemmefeltet ved flere utdanningsinstitusjoner.
 • Foreleser for leger i spesialisering innen Øre, Nese, Hals, i regi av Den Norske Legeforening.
 • Bedriver aktiv forskning, og deltar i ulike forskningsgrupper.
 • Deltar og holder innlegg på lokale, regionale, nasjonale og internasjonale konferanser, samt publiserer i internasjonale tidsskrift.
 • Daglig leder hos Stemmelogopedi AS.
Utdanning og erfaring
Om Tom Karlsen, Logoped MNLL, Ph.D.

Om Tom Karlsen, Logoped MNLL, Ph.D.

 • Utdannet allmennlærer, med fordypning i logopedi, fra Høgskulen på Vestlandet, tidligere HiB.
 • Mastergrad i logopedi ved Universitetet i Bergen (UiB).
 • Ph.D.-grad ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen (UiB).
 • Skolelogoped ved Rothaugen ungdomsskole, Bergen.
 • 10 år i 20 % stilling ved Haukeland Universitetssykehus, Øre-, Nese-, Halsavdelingen. Poliklinisk arbeid, forskningsprosjekter, veiledning av masterstudenter i logopedi.
 • Seniorrådgiver/logoped ved stemmeteamet, avdeling språk/tale, Statped vest, Bergen, i 13 år.
 • 20 % prosjektstilling ved Haukeland Universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken. Poliklinisk- og prosjekt arbeid ved Barne- og ungdomsklinikken, fagområde EILO/ILO/VCD. Nåværende stilling.
 • Medlem av Bergen ILO-group.
 • Foreleser innen stemmefeltet for masterstudentene i logopedi ved Universitetet i Bergen, gjennomfører intensiv behandlingsmetodikk-kurs for disse, samt veileder masterstudenter som skriver masteroppgave innen stemmefeltet.
 • Sensor i mastereksamen innen stemmefeltet ved flere utdanningsinstitusjoner.
 • Foreleser for leger i spesialisering innen Øre, Nese, Hals, i regi av Den Norske Legeforening.
 • Bedriver aktiv forskning, og deltar i ulike forskningsgrupper.
 • Deltar og holder innlegg på lokale, regionale, nasjonale og internasjonale konferanser, samt publiserer i internasjonale tidsskrift.
 • Daglig leder hos Stemmelogopedi AS.
Utdanning og erfaring
Om Tom Karlsen, Logoped MNLL, Ph.D.

Publikasjoner:

Hovedforfatter:
Cross-cultural adaption and translation of the voice handicap index into Norwegian
Tom Karlsen, Anne Rite Hella Grieg, John-Helge Heimdal, Hans Jørgen Aarstad - Folia Phoniatrica et Logopaedica, 2013

The Norwegian Voice Handicap Index (VHI-N) patient scores are dependent on voice-related disease group
Tom Karlsen, John-Helge Heimdal, Anne Rita Hella Grieg, Hans Jørgen Aarstad - European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2015

Health-related quality of life as studied by EORTC QLQ and Voice Handicap Index among various patients with laryngeal disease
Tom Karlsen, Lorentz Sandvik, John-Helge Heimdal, Marianne Jensen Hjermstad, Anne Kari Hersvik Aarstad, Hans Jørgen Aarstad - Journal of Voice, 2017

Acoustic voice analysis and maximum phonation time in relation to voice handicap index score and larynx disease
Tom Karlsen, Lorentz Sandvik, John-Helge Heimdal, Hans Jørgen Aarstad - Journal of Voice, 2020

The value of the Voice Handicap Index-questionnaire and acoustic analyses to the laryngological examination.
Tom Karlsen – 2020 (Ph.D.-avhandling)

Medforfatter:
Laryngeal movements during mechanical insufflation-exsufflation
Tiina Andersen, Astrid Sandnes, Ove Fondenes, Thomas Halvorsen, John-Helge Heimdal, Magnus Hilland, Tom Karlsen, Thor-Andre Ellingsen, Ola Røksund - European Respiratory Journal, 2011

Inspiratory muscle strength training: A pilot study on laryngeal movements
Astrid Sandnes, Tiina Andersen, Thomas Halvorsen, John-Helge Heimdal, Tom Karlsen, Thor-Andre Ellingsen, Magnus Hilland, Ola Røksund - European Respiratory Journal, 2011

Laryngeal response patterns in amyotrophic lateral sclerosis during mechanical insufflation-exsufflation
Tiina Andersen, Magnus Hilland, Astrid Sandnes, Thomas Halvorsen, Ove Fondenes, John-Helge Heimdal, Ole-Bjørn Tysnes, Tom Karlsen, Thor-Andre Ellingsen, Ola Røksund - European Respiratory Journal, 2012

Laryngeal response patterns to mechanical insufflation-exsufflation
Tiina Andersen, Magnus Hilland, Astrid Sandnes, Thomas Halvorsen, Ove Fondenes, Ole-Bjørn Tysnes, John-Helge Heimdal, Thor-Andre Ellingsen, Gunvor Mo Norstein, Marit Renså, Tom Karlsen, Ola Røksund - European Respiratory Journal, 2013

Exercise-induced Laryngeal obstruction: protocol for a randomized controlled treatment trial
Hege Clemm, Ola D Røksund, Tiina Andersen, John-Helge Heimdal, Tom Karlsen, Magnus Hilland, Zoe Fretheim-Kelly, Karl Ove Hufthammer, Astrid Sandnes, Sigrun Hjelle, Maria Vollsæter, Thomas Halvorsen, Bergen ILO-group - Frontiers in pediatrics, 2022

Utdanning og erfaring

Publikasjoner:

Hovedforfatter:
Cross-cultural adaption and translation of the voice handicap index into Norwegian
Tom Karlsen, Anne Rite Hella Grieg, John-Helge Heimdal, Hans Jørgen Aarstad - Folia Phoniatrica et Logopaedica, 2013

The Norwegian Voice Handicap Index (VHI-N) patient scores are dependent on voice-related disease group
Tom Karlsen, John-Helge Heimdal, Anne Rita Hella Grieg, Hans Jørgen Aarstad - European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2015

Health-related quality of life as studied by EORTC QLQ and Voice Handicap Index among various patients with laryngeal disease
Tom Karlsen, Lorentz Sandvik, John-Helge Heimdal, Marianne Jensen Hjermstad, Anne Kari Hersvik Aarstad, Hans Jørgen Aarstad - Journal of Voice, 2017

Acoustic voice analysis and maximum phonation time in relation to voice handicap index score and larynx disease
Tom Karlsen, Lorentz Sandvik, John-Helge Heimdal, Hans Jørgen Aarstad - Journal of Voice, 2020

The value of the Voice Handicap Index-questionnaire and acoustic analyses to the laryngological examination.
Tom Karlsen – 2020 (Ph.D.-avhandling)

Medforfatter:
Laryngeal movements during mechanical insufflation-exsufflation
Tiina Andersen, Astrid Sandnes, Ove Fondenes, Thomas Halvorsen, John-Helge Heimdal, Magnus Hilland, Tom Karlsen, Thor-Andre Ellingsen, Ola Røksund - European Respiratory Journal, 2011

Inspiratory muscle strength training: A pilot study on laryngeal movements
Astrid Sandnes, Tiina Andersen, Thomas Halvorsen, John-Helge Heimdal, Tom Karlsen, Thor-Andre Ellingsen, Magnus Hilland, Ola Røksund - European Respiratory Journal, 2011

Laryngeal response patterns in amyotrophic lateral sclerosis during mechanical insufflation-exsufflation
Tiina Andersen, Magnus Hilland, Astrid Sandnes, Thomas Halvorsen, Ove Fondenes, John-Helge Heimdal, Ole-Bjørn Tysnes, Tom Karlsen, Thor-Andre Ellingsen, Ola Røksund - European Respiratory Journal, 2012

Laryngeal response patterns to mechanical insufflation-exsufflation
Tiina Andersen, Magnus Hilland, Astrid Sandnes, Thomas Halvorsen, Ove Fondenes, Ole-Bjørn Tysnes, John-Helge Heimdal, Thor-Andre Ellingsen, Gunvor Mo Norstein, Marit Renså, Tom Karlsen, Ola Røksund - European Respiratory Journal, 2013

Exercise-induced Laryngeal obstruction: protocol for a randomized controlled treatment trial
Hege Clemm, Ola D Røksund, Tiina Andersen, John-Helge Heimdal, Tom Karlsen, Magnus Hilland, Zoe Fretheim-Kelly, Karl Ove Hufthammer, Astrid Sandnes, Sigrun Hjelle, Maria Vollsæter, Thomas Halvorsen, Bergen ILO-group - Frontiers in pediatrics, 2022

Sertifisering
Sertifisering
LSVT LOUD

Vi er begge sertifisert i stemmetreningsmetoden LSVT Loud.

Metoden er utviklet for personer med Parkinson og passer ved flere nevrologiske tilstander der problemer med pust og stemme opptrer sekundært.

TKA-Metoden / EILO/ILO/VCD

Logoped MNLL Tom Karlsen har utviklet TKA-metoden, en logopedisk behandling for EILO/ILO/VCD.

Priser
PRISER

Klienter med henvisning fra fastlege eller spesialist får dekket behandling gjennom HELFO. For personer uten rettigheter til refusjon fra HELFO gjelder følgende takster:

 • Undersøkelse 30 minutter: 635,-
 • Tillegg for undersøkelse ut over 30 minutter per påbegynte 15 minutter: 318,-

 • Behandling 30 minutter: 608,-

 • Tillegg for behandling ut over 30 minutter per påbegynte 15 minutter: 305,-

 • Behandling ved videokonsultasjon 30 minutter: 608,-

 • Tillegg for behandling ved videokonsultasjon ut over 30 minutter per påbegynte 15 minutter: 305,-

 • Pakkepris EILO-behandling privat/forsikring: 15.305,-

Avbestilling av time

Avbestilling må skje innen 24 timer før avtalt time.

For sen avbestilling eller ikke møtt, faktureres med kr. 500,-.

Prisene justeres i henhold til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Hvordan få dekket behandling gjennom HELFO:
Hvordan få dekket behandling gjennom HELFO:

Du trenger henvisning fra spesialist eller fastlege. Her må det stå at du har behov for logopedisk oppfølging og hvilken diagnose du har.

Du får da dekket inntil 25 behandlingstimer og betaler ikke egenandel.

Kontakt
INFORMASJON
Logopedisk arbeid med pust- og stemme, ved funksjonelle og organiske stemmevansker som følge av feil- eller misbruk, sykdom og kirurgi.

Våre behandlere kan kontaktes direkte:

Tom Karlsen, Logoped MNLL, Ph.D./daglig leder via telefon: 924 53 308
Epost: tom@stemmelogopedi.no eller via kontaktskjema

Elin Legland, Logoped MNLL via telefon: 404 68 000
Epost: elin@stemmelogopedi.no eller via kontaktskjema

Irene Kleppe Birkeland, Logoped MNLL via telefon: 403 00 098 (kun 08:00-15:30)
Epost: irene@stemmelogopedi.no eller via kontaktskjema

Aina Cecilie Moe Klinge, Logoped MNLL via telefon: 400 00 648 (kun 08:00-15:30)
Epost: aina@stemmelogopedi.no eller via kontaktskjema

Kristine Vreim, Logoped MNLL via telefon: 412 20 929 (kun 08:00-15:30)
Epost: kristine@stemmelogopedi.no eller via kontaktskjema

KONTAKTSKJEMA
Stemmelogopedi AS
Kartlegging og behandling av yrkesrelaterte stemmevansker, klumpfølelse, svelgevansker, endret stemmekvalitet og stemmerelaterte følgevansker ved sykdom. Spesialkompetanse i logopedisk behandling av EILO/ILO/VCD.